Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia inštitútu

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
20667163
Miestnosť
263
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Neština, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
02/206 67 163
Miestnosť
263
Publikačná činnosť