Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia inštitútu

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie,
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
+421 2 9020 2163
20667163
263

Mgr. Marek Neština, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie,
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
+421 2 9020 9163
02/206 67 163
263
[1]