Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inštitút kontextuálnej teológie

Inštitút kontextuálnej teológie predstavuje vedecko-výskumne zamerané pracovisko EBF UK. Inštitút sa vo svojej výskumnej činnosti primárne zameriava na kritickú analýzu rozličných aktuálne diskutovaných perspektív súčasných teológov. Inštitút sa v rámci svojej ďalšej činnosti špecializuje aj na rozvoj vedy a výskumu na EBF UK organizovaním medzinárodných a domácich výskumných konferencií, ako aj participovaním na výskumných grantoch. Vedúcim inštitútu je príslušný prodekan.