Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra systematickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
Katedra systematickej teológie
Publikačná činnosť

Denní doktorandi

Mgr. Eva Guldanová

guldanova11uniba.sk

Mgr. Pavel-Andrei Prihracki

prihracki1@uniba.sk

Tel.: 02/9020 2166