Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
docentka na Katedre Starej zmluvy - vedúca katedry
Telefón
02/902 09 164
VoIP
9164
Miestnosť
č. 264
Publikačná činnosť

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
odborný asistent
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
255
Publikačná činnosť