Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University Bratislava

Summer Theological Academy with Robert A. Kolb

2.-5. júl 2018

„Luther objavil, že je to Boh, kto iniciuje vzťah, ktorý zachraňuje človeka z hriešneho stavu. Boh tak robí – podľa Lutherovho presvedčenia – práve tým, že komunikuje s človekom a obnovuje tak dialóg, ktorý formoval od samotného počiatku vzťah medzi Stvoriteľom a stvorenstvom.“

Martin Luther and the Enduring Word of God: The Wittenberg School and Its Scripture-Centered Proclamation (Grand Rapids: Baker Academic, 2016), s. 467.

                                                                                                                      Robert A. Kolb

(Emeritný profesor systematickej teológie na Concordia Seminary, St. Louis, USA)

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Vás srdečne pozýva na tohtoročnú Letnú teologickú akadémiu s Prof. Dr. Dr.h.c. Robertom A. Kolbom a PhDr. Evou Kowalskou, DrSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied). LTA 2018 sa tradične uskutoční na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v dňoch od 02. do 05. júla 2018. Predmetom spoločných teologických úvah a diskusií je Lutherova interpretácia pretrvávajúceho Slova Božieho v kontexte „Wittenbergskej školy“, ktorej nasledujúce generácie zotrvávali a pokračovali v zvestovaní Písma.

Program LTA 2018_EN_SK

Registračný formulár (bližšie informácie v prihláške)

Prihlášky, prosím, zasielajte do 20. júna 2018.

 

Registrácia & kontakt

Adriána Biela

biela@fevth.uniba.sk

Dávid Benka

benkad@fevth.uniba.sk

Maroš Nicák

maros.nicak@fevth.uniba.sk

 

EBF UK | Bartókova 8, 811 02 Bratislava, Slovensko | facebook.com/EBF.UK