Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University Bratislava

Interdisciplinary doctoral colloquium

22. november 2018

Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva doktorandov*ky humanitne orientovaných odborov a ich školiteľov*ky k prezentácii dizertačných tém za účelom otvorenej diskusie o použití vedeckých metód, objasnení špecifickej práce s prameňmi, spôsoboch analýzy a o problematických interpretačných východiskách.

Program IDK

Príspevok

Dĺžka prezentácie 30 min./ diskusia 30 min.

Jazyk prezentácie je slovenský a český.

Akademická diskusia bude prebiehať za účasti pozvaných odborníkov.

 

Registrácia & kontakt

Potvrdenie svojej aktívnej/ pasívnej účasti a názov prezentácie prosím zasielajte do 01.11. 2018 na adresu:

maros.nicak@fevth.uniba.sk

 

Miesto a začiatok konania

Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8

Aula EBF UK

09:00 hod.

GPS : 48.1521081388,17.08591818809998

 

Dostupnosť hromadnou dopravou

z Hodžovho nám. trolejbusmi č. 207, 203 smer Hrad, vystúpite na zastávke Červený kríž (hotel Albrecht). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie údolie. Po nej pokračujte smerom dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O chvíľu sa ocitnete pred hlavným vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža. Hlavný vchod sa nepoužíva pre verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento vchod, kde sa nachádza vrátnica.

 

Tešíme sa na Vašu účasť a prezentované projekty.

 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Prodekan pre vedeckú činnosť, 

zahraničné styky a rozvoj fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského

Bartókova 8, 811 02 Bratislava