Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University Bratislava

IV/2010 - 1

Obsah - Inhalt - Content - Testimonia Theologica 2010 - n. 1

Štúdie

Stará zmluva / Old Testament / Altes Testament

Nová zmluva / New Testament / Neues Testament

Cirkevné dejiny / Church History / Kirchengeschichte

Metzl Andreas

Aus der Geschichte der evangelischen Karpatendeutschen

Z histórie evanjelických karpatských Nemcov - preklad (Branislav Kováč)

Karl W. Schwarz

„Lumen et Reformator Ec­clesiarum Supe­rioris Hungariae“: Der Melanchthonschüler Leonhard Stöckel (1510-1560) - ein Schul- und Kirchenreformer im Karpatenraum

Systematická teológia / Systematic Theology / Systematische Theologie

Miloš Klátik

Samuel Štefan Osuský

Miloš Klátik

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu

Filozofia a Religionistika / Philosophy and Religious Studies / Philosophie und Religionistik

Marek Neština

Koncepcia náboženskej tolerancie v 16. a 17. storočí v Uhorsku

Praktická teológia / Practical Theology / Praktische Theologie

Jozef Benka

Evanjelický chrám z liturgického hľadiska , používaná symbolika v ňom a využitie poznatkov v praktickej činnosti zborového farára

Július Filo

Človek v Božom svete. Pohľady do antropológie Martina Luthera

Fricke Michael

Doing Theology with Children

Robiť tológiu s deťmi - preklad (Richard Schön)

Fricke Michael

Children s Views of God: Theoretical and Empirical Insights

Fricke Michael

Criticism of Religion and Talking about God in Religios Education

Milan Jurík

Kontextualizácia biblického myslenia v misijnej práci s Rómami: pokus o biblický pohľad na sociálne vylúčenie