Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University Bratislava

II/2008 - 1

Obsah - Content - Inhalt - Testimonia Theologica 2008 - 1

Štúdie

Stará zmluva / Old Testament / Altes Testament

Nová zmluva / New Testament / Neues Testament

Erika Valková – Krišťáková

Etický život pod vedením Ducha (List Efezským 4, 25 – 32)

Erika Valková – Krišťáková

Neobmedzený charakter daru Ducha

Cirkevné dejiny / Church History / Kirchengeschichte

Norbert Hajský

Teologická akadémia uhorskej evanjelickej cirkvi v Bratislave a Slovenská evanjelická a. v. teologická akadémia ako prechodný stupeň medzi lýceom a fakultou

Norbert Hajský

Politické pozadie cesty Daniela Krmana za Karolom XII.

Norbert Hajský

Pavel Peter Zoch – farár hodný nasledovania

Miroslava Franková

Jozef Miloslav Hurban: Bojovník „mohutnej menšiny ľudstva“ v zápase za čistotu Evanjelickej cirkvi a.v a slovenský národ.

Systematická teológia / Systematic Theology / Systematische Theologie

Ondrej Prostredník

Služba a ekumenická spolupráca

Hans Schwarz

Martin Luther's Understanding of the Person Between Autonomy and Theonomy

Pochopenie človeka u Martina Luthera - medzi autonómiou a teonómiou
preklad: Miroslava Franková

Filozofia a Religionistika / Philosophy and Religious Studies / Philosophie und Religionistik

Praktická teológia / Practical Theology / Praktische Theologie

Paul Brndjar

Stewardship and development support in the work of an educational institution (Zabezpečovanie zdrojov a podpora rozvoja v práci vzdelávacej inštitúcie)

Helmut Weiss

Das Fremde darf fremd bleiben Interkulturelle Seelsorge als Wahrnehmung von Differenz (Implikationen für Integration und Beschäftigung von Ausländern im Umkreis von Bratislava)

Cudzie smie ostať cudzím - Pastorálka medzi kultúrami ako vnímanie rozdielu (Implikácie pre integráciu a zamestnanie cudzincov v Bratislavskom kraji.)
preklad: Július Filo

Hermann Schoenauer

Diakonisches management und sein Proprium

Jozef Benka

Pastorálne úlohy cirkevného zboru dnes

Anna Belanji (rod. Richvalská)

Vina a jej pastorálne stvárnenie

Recenzie

Miroslav Varga

Recenzia - WELLMAN, Sam. Jan Kalvín

Jozef Benka

Recenzia - STEBLER, Christoph: Die drei Dimensionen der Bestattungspredigt, Theologie, Biografie und Trauergemeinde, Theologischer Verlag Zürich , 2006, strán 320