Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University Bratislava

Newsletter ELTF CU - Tower

Inšpirácia spojená so vznikom názvu fakultného newslettera je predovšetkým prepojená s najvýznamnejším externým architektonickým prvkom EBF UK, ktorým je modrá veža s krížom. Tento neprehliadnuteľný prvok sa zároveň stal súčasťou neoficiálneho fakultného loga, prostredníctvom ktorého sme sa v posledných rokoch zapísali do vizuálnej pamäte akademického a cirkevného života doma i v zahraničí. Názov by chcel čitateľa*ku podnecovať k duchovnému zamysleniu nad veršom: "Hospodinovo meno je pevná veža" (Prís18,10). 

Maroš Nicák, prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty, dňa 14.09.2020

Tower 01/2020

Tower 02/2020