Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University Bratislava

prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD.

Research/teacher profile of a person

VUPCH

Consultation Hours

 

 

Specialization in research

   Eschatológia a apokalyptika

– Apoštol Pavel a helenizmus

– Grécke náhrobné nápisy a eschatológia Novej zmluvy

– Grécko-rímske náboženstvá

– Biblické preklady

– Dobové pozadie Novej zmluvy

– Komentáre k Novej zmluve

– Eschatologická andragogika