Search Staff

Employee search

Verona Támerová

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Teologický domov ECAV
vrátnik

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Katedra cirkevných dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti
dekan, prodekan fakulty

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Katedra praktickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 3167

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Katedra praktickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9020 4167
02/206 67 102
1 2 3 [4]