Search Staff

Employee search

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Katedra systematickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9020 2166
02/206 67 183

Bc. Jana Kozáková

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Úsek tajomníka, Personálne, mzdové oddelenie
účtovník mzdový
+421 2 9020 9153
02/206 67 153

Bc. Jana Kozáková

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec kult
02/206 67 153

Zdenka Kubičková

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Úsek tajomníka, Správa objektu, Vrátna služba
Employee

Ing. Samuel Láska

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Úsek tajomníka
vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzde
+421 2 9020 2184

Mgr. Jana Mokošová

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti, Štúdijné oddelenie
administratívny zamestnanec, i. n.

Mgr. Jana Mokošová

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti, Štúdijné oddelenie
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9020 9159
02/206 67 159

Oto Nečada

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Úsek tajomníka, Správa objektu, Vrátna služba
vrátnik

Mgr. Marek Neština, PhD.

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj, Knižnica
odborný archivár knihovník

Mgr. Marek Neština, PhD.

Evangelical Lutheran Theological Faculty, Inštitút kontextuálnej teológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9020 9163
02/206 67 163
1 [2] 3 4