Evangelical Lutheran
Theological Faculty
Comenius University in Bratislava

Finance Office

Finance Office

Bc. Jana Kozáková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Personálne, mzdové oddelenie
účtovník mzdový
Telephone
02/902 09 153
VoIP
209153
Room
153
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec
Telephone
02/902 09 153
VoIP
209153
Room
153