Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Program osláv 100. výročia založenia Ev. teologickej akadémie

Program osláv 100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku 23. – 25. 10. 2019


17. 10. 2019 10.46 hod.

Program osláv

100. výročia založenia Evanjelickej teologickej akadémie a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku

23. – 25. 10. 2019

EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

_______________________________________________________________

 

23. októbra 2019 – streda

11.00 – Slávnostné akademické služby Božie (aula EBF UK)

             (Liturg: Andrej Lacko (3. roč.); kazateľ: Milan Jurík, PhD. dekan EBF UK)

17.00 – Cesty vzniku a pôsobenie EBF UK v 20. storočí

              (prednáška – R. Hanus, PhD., Katedra cirkevných dejín)

18.00 – Slávnostné zasadnutie akademickej obce EBF UK pri príležitosti založenia Evanjelickej akadémie v Bratislave a 100 rokov evanjelického teologického vzdelávania (slávnostná akadémia; aula EBF UK)

19.30 – Recepcia

 

Sprievodný program:

„Anna Frank“ – putovná výstava Múzea SNP v Banskej Bystrici (inštalovaná vo vstupných priestoroch fakulty)

Vernisáž obrazov maliara Jána Glózika z Kovačice (Srbsko) – (inštalovaná v klubovni Teologického domova)

 

24. októbra 2019 - štvrtok

9.00 - Medzinárodná vedecká konferencia „100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku“/“100 years of theological education in Slovakia“

(aula EBF UK, poslucháreň P1); program uvedený v samostatnom „Bulletine“

(účasť voľná)

17.15 – predstavenie knihy - Zwischen Dorpat, Pressburg und Wien: Ján Kvačala und die Anfänge der Jablonski-Forschung in Ostmitteleuropa um 1900 (Hrsg. Joachim Bahlcke und Karl W. Schwarz, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018)

 

25. októbra 2019 - piatok

9.00 - Medzinárodná vedecká konferencia „100 rokov evanjelického teologického vzdelávania v slovenskom jazyku“/“100 years of theological education in Slovakia“

(aula, poslucháreň P1); program uvedený v samostatnom „Bulletine“

(účasť voľná)