Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zrušenie promócie a vydávanie dokladov o ukončení štúdia

Absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili svoje štúdium v ak.roku 2019/20, budú doklady o ukončení štúdia vydané priamo na UK v Bratislave, Oddelenie vzdelávania, Šafárikovo námestie 6, 5.augusta 2020, t.j. streda od 8:00 hod do 15:00 hod.


25. 06. 2020 13.26 hod.

 

Informácie pre absolventov  EBF UK  v Bratislave v AR 2019/2020

 

Univerzita Komenského v Bratislave tento rok z dôvodu obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ruší letné promócie v historickej aule univerzity. Bližšie informácie o konaní promócie v náhradnom termíne budú zverejnené koncom septembra 2020.

Absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili svoje štúdium  v akademickom roku 2019/2020, budú doklady o ukončení štúdia (diplom, dodatok k  diplomu, vysvedčenie o ŠS) vydané  priamo na Univerzite Komenského v Bratislave, Oddelenie vzdelávania, Šafárikovo námestie 6, 5.augusta 2020, t.j. streda od 8:00 hod do 15:00 hod.

Doklady o ukončení štúdia si absolvent (alebo úradne splnomocnená osoba) musí prísť vyzdvihnúť osobne. Doklady sa vydávajú voči podpisu v matrike. 

Absolventi, ktorí si vo vyššie uvedený deň nemôžu doklady prevziať, kontaktujú e-mailom Mgr. Miriam Fidlerovú a dohodnú si s ňou náhradný termín prevzatia dokladov.

Kontakt:

Mgr. Miriam Fidlerová

Oddelenie vzdelávania

Miestnosť:121 HB, 121 SB

Email: miriam.fidlerova@uniba.sk

Aktuálne informácie sú zverejňované na web stránke rektorátu UK: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/kontakty/