Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zverejnenie návrhov kandidátov na funkciu dekana

Členovia komisie preverili kompletnosť návrhov a konštatovali, že bolo podaných 6 návrhov, pričom návrhy spĺňali všetky náležitosti požadované poriadkom volieb. Navrhnutý bol 1 kandidát.


17. 01. 2022 22.37 hod.

Počas doby navrhovania kandidátov od 17. 12. 2021 od 12.00 hod. do 17. 1. 2022 do 12:00 hod. bolo na podateľňu dekanátu EBF UK do schránky tajomníka a osobne doručených 6 obálok, ktoré obsahovali 6 návrhov na kandidátov na funkciu dekana. 

Zápisnica zo zverejnenia návrhov kandidátov

Navrhnutý bol 1 kandidát: Mgr. Milan Jurík, PhD.

 

Životopis kandidáta

Tézy 2022 - 2026